{{::tr.Hello || 'Hej'}} {{$parent.session.user.GreetingName}}!

{{$parent.session.user.BlockedReason}}
{{$parent.session.user.Email}}
{{::tr.Facility || 'Anläggning'}}:
{{::tr.Activity || 'Aktivitet'}}:
{{::tr.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett!'}}
{{::tr.LoginToSeePasses || 'Logga in för att se listan med bokningsbara pass'}}!
{{day.Date}}
{{pass.start}} Hela dagen
{{::tr.Cancelled || 'Inställt'}} {{::tr.full || 'Fullt'}} {{::tr.booked || 'Bokat'}} {{::tr.queued || 'Köat'}}, {{::tr.position || 'plats'}} {{pass.queue_place}} {{pass.available - pass.left}}/{{pass.available}} {{::tr.isbooked || 'bokade'}}
{{pass.minutes}} {{::tr.min || 'min'}}
{{pass.name}}
{{pass.object}}
{{pass.leader}}
{{days[day].Date}}
{{::tr.MaxNumPassBooked || 'Max antal pass bokade'}} {{::tr.TicketLocked || 'Spärrad biljett'}} {{::tr.TooManyMissedPasses || 'För många missade pass!'}}
{{::tr.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett!'}}
{{::tr.Current || 'Aktuella'}}: {{$parent.session.ticket.UpcomingPassbookings}} {{::tr.of}} {{$parent.session.ticket.MaxUpcomingPassbookings}} {{::tr.Missed || 'Missade'}}: {{$parent.session.ticket.MissedPassbookingsCount}} {{::tr.of}} {{$parent.session.ticket.MaxNumberOfMissedPassbookings}}
{{::tr.Consumed || 'Förbrukade'}}: {{$parent.session.ticket.PunchCardConsumed}} {{::tr.of}} {{$parent.session.ticket.PunchCardTotal}} {{::tr.Unlimited || 'Obegränsat'}} {{::tr.ValidUntil || 'Giltig till'}}: {{$parent.session.ticket.ValidTo}}
{{::tr.BookWithin || 'Bokas inom'}}: {{$parent.session.ticket.PassbookDaysAhead}} {{$parent.session.ticket.PassbookDaysAhead!=1 ? (tr.Days || 'dagar') : (tr.Days || 'dag')}}